२० माघ २०७९, शुक्रवार

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २ हजार ८ सय ८२

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ७ सय ४०

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ८

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ७

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ८४

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ५ हजार ५९

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ९

काठमाडौं । नेपालमा थप १०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको ३ हजार ५ सय

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीन हजार २ सय ९४ जनामा

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ४

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप दुई सय तीस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ८

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप तीन सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ५ सय

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ४

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ५ सय

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ९

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ९

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ११ जनामा

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २ हजार ६४

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३ हजार ५

ताजा समाचार

विदेशीन लागेका १२ महिलाको उद्धार
 २०७९,माघ,२०,शुक्रवार २०:३२